Αποκτήστε τα καλύτερα από την σχέση σας με την Microsoft

Πρώην υπάλληλοι της Microsoft θα σας βοηθήσουν να βελτιστοποιήσετε τον τρόπο που δουλεύετε με την Microsoft

Optimize your costs

Your Microsoft agreement renewal is coming soon? Our experimented team is here to help your IT department and/or procurement department.

As a punctual adviser, or by letting us managing the whole renewal process, we give you the key to understand both Microsoft organization and sales process, to leverage the discussion at the best of your interests.

Get the best of your Microsoft licenses

Benefit of our cross expertise: technical and licensing. By auditing the way you use your licenses, subscriptions and plans, we are able to empower your teams by optimizing the usage of what you pay for.

Build a respectful relationship based on trust

Based on your strategy, we help you to build a long term and respectful relationship with your Microsoft representatives.

Such relationship is the key to get the best way to keep the best relationship with your account team, letting your technical teams get the best level of information, the best support in case of incident and the best ROI years after years.